فن ترجمه زبان انگلیسی

زبان آموزی نوین همه با هم

ادامه جلسه ششم - قسمت 2

نکته : بدل را در چهار حالت زیر بدون علائمی نظیر {   }، (    )، «   »، <   > ،.... می­آورند.

1- وقتی بدل با حرف بزرگ شروع شده باشد ( اسم خاص باشد)

2- وقتی بدل عدد باشد ( عدد بعد از اسم )

ترجمه

4

Apple

the

سیب یعنی شماره ۴

m4

N

M1

NP

 

 3- وقتی در نوشتن متن با رایانه بدل را با یک فونت متفاوت نشان دهیم.

بند موصولی یا شبه جمله موصولی relative clause  = RC  عبارتی است که در جمله دو نقش می­گیرد:  

1- RC ، توصیف­گر اسم از نوع پنجم یا همان M5 است، یعنی بعد از اسم می­آید و اسم را توصیف می­کند    

 2- RC جانشین NP (گروه اسمی) می­شود، یعنی کل RC جای NP می­نشیند.

RC همان RS یا ضمایر موصولیrelative pronounce sentences و بعد از ضمایر موصولی جمله می­آید که تشکیل RC می­دهد ضمایر موصولی عبارتند از:   

That, which, who, whom, whose - A   این 5 مورد اگر بعد از اسم بیایند M5 و گرنه NP هستند.

Whether = if, how, what -B این سه مورد هرگزM5 نبوده و همواره NP هستند.

When-3 where-2 why-1- C   این 3 مورد اگر بعد از اسم بیایند و بعد از اسم خودشان بیایند (1- what و whether = if 2- اسم مکان 3- اسم زمان) M5 اند و گرنه NP اند.

تمام ضمایر موصولی بالا که M5  باشند در معنی «که» ترجمه می­شود البته where «که در آن» ترجمه می­شود.

در سال 1944 که( نه هنگامی که) جنگ جهانی شروع شد  in 1944 when the world war started    

شهری که در آن من متولد شدم          the city where my broth                            

تجزیه­­ Modifier ها، در اینجا به پایان رسید اکنون باید چیدمان (PSR) آنها را در جمله بیاموزیم.

NP (E): (M1) (M2) (M3) N (M4) (M5)          ترتیب قرار گرفتن گروه اسمی در انگلیسی (ازچپ به راست)

نکات گروه اسمی در انگلیسی:

1- حداکثر سه تا ( M1) می­تواند قبل از اسم بیاید

2- حداکثر دو تا ( M3) می­تواند قبل از اسم بیاید

  3- (M2)  و (M4) و (M5)  محدودیت ندارند اما معمولا یکی می­آید .

 

M5

M5

M4

M4

N

M3

M3

M2

M2

M1

M1

ترتیب قرار گرفتن گروه اسمی در انگلیسی ازچپ به راست

(NPE )

b

a

b

a

اسم

b

a

b

a

b

a

M4) (M2) (M3) N (M1): NP (F) (M5) ترتیب قرار گرفتن ترجمه گروه اسمی انگلیسی فوق در فارسی (از راست به چپ)

نکته گروه اسمی در فارسی: M1 تنها توصیف­گری است که قبل از اسم ترجمه می­شود، سایر توصیف­گرها بعد از اسم ترجمه می­شوند .

ترتیب قرارگرفتن ترجمه یک گروه اسمی انگلیسی درفارسی از چپ به راست( NPF )

M1

M1

N

M3

M3

M2

M2

M4

M4

M5

M5

a

b

اسم

b

a

b

a

a

b

a

b

 

با ذکر جمله­ای مطلب را روشن می­کنیم: (به علت کمبود جا بعضی از کلمات در دو یا سه سطر آمده اند) در این جمله در مورد فروشگاهی به نام قدس صحبت می­کنیم. این فروشگاه نوع خاصی از ماهی­ها را می­فروشد.

,Ghods,

Store

Chain

 5-story

Crowded

Big

That

 

M4

NP

N

اسم

M3

اسم

M2

صفت مرکب

M2

صفت مفعولی

M2

ص ساده

M1

ص اشاره

NP

 

قسمت اول NP1

 

 

Intersection

Wide

Busy

Such a

at

Is located

Which

N

اسم

M2

صفت ساده

M2

صفت ساده

M1

اشاره

P

 

V

حال ساده

مجهول

R

ضمیر موصولی

  (داخل RC یعنی شبه جمله موصولی یک NP وجود دارد)

RC = M5   زیرا بعد از اسم آمده است

قسمت دوم NP1

ترجمه : آن فروشگاه زنجیره­ای پنج طبقه­ای شلوغ بزرگ یعنی قدس که واقع شده است در چنین تقاطع عریض شلوغی،

 

Fish

Trout

Medium Sized

Fresh

A great deal of

Sells

N

اسم

M3

اسم

M2

صفت جعلی از اسم

M2

صفت ساده

M1

مرکب

V

فعل

NP

قسمت اول NP2

 

 

 Diet

Cholesterol- free

prolific

vital

a

is

that

N

اسم

 

M2

 مشتق

M2

 مشتق

M2

مشتق

M1

 

V

R

ضمیر موصولی

(داخل  RC یعنی شبه جمله موصولی یک NP وجود دارد)

RC = M5   زیرا بعد از اسم آمده است.

قسمت دوم NP2

می­فروشد  مقدار زیادی ماهی قزل آلا با اندازه متوسط تازه که یک رژیم غذایی بدون کلسترول مغذی حیاتی را تشکیل می­دهد

Kids

Deprived

Growing

Young

The

For

Esppecially

 

N

اسم

M2

صفت مفعولی

M2

صفت فاعلی

M2

صفت ساده

M1

 

 

P

حرف

اضافه

adv

 قید

NP

p

 

 

 

Disseases

Malnutrotious

Fatal

Such

Any of

From

Are suffering

Who

N

اسم

 

M2

 مشتق

M2

مشتق

M1

اشاره

 

M1

 

P

 حرف اضافه

V

حال استمراری

R

ضمیر

موصولی

 (داخل RC یعنی شبه جمله موصولی یک NP وجود دارد)

RC = M5   زیرا بعد از اسم آمده است.

 تمام عبارت MPاست(که در باره آن بعدا توضیح داده خواهد شد)

 ترجمه : بخصوص برای کودکان محروم در حال رشد جوانی که رنج می­برند از ( مبتلایند به) هر یک از چنین بیماریهای سوء تغذیه­ی مرگباري  

 

نکته 1 : هیچ گروه اسمی یا NP در دنیا وجود ندارد که از قواعد گفته شده در بالا خارج باشد .

نکته2 : اگر بعد از  suffering اسم بیماری یا معضلی بیاید ترجمه آن دچار بودن یا مبتلا بودن است نه رنج بردن

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 14:37  توسط خلییل درویشی  |