منو و تنهایی

امیدوارم لحظات خوبی رو داشته باشید

مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق

گرت مدام میسر شود زهی توفیق

جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است

هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق

***

اس ام اس عاشقانه|شعر احساسی 

***

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق

به ممنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت

که در کمینگه عمرند قاطعان طریق

***

اس ام اس عاشقانه|شعر احساسی 

***

بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام

حکایتیست که عقلش نمی‌کند تصدیق

اگر چه موی میانت به چون منی نرسد

خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق

 

اقاجون کپی میکنی اشکالی نداره

فقط بخاطر اینکه وجدانت ناراحت نشه

مارو بانام اس ام اس عاشقانه توبسایت یا وبلاگ لینک کن

***

اس ام اس عاشقانه|شعر احساسی 

***

حلاوتی که تو را در چه زنخدان است

به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق

اگر به رنگ عقیقی شد اشک من چه عجب

که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق

***

اس ام اس عاشقانه|شعر احساسی 

***

به خنده گفت که حافظ غلام طبع توام

ببین که تا به چه حدم همی‌کند تحمیق

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟

***

اس ام اس عاشقانه|شعر احساسی  

***

اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک

از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک

برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور

که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاک

***

 اس ام اس عاشقانه|شعر احساسی 

***

به خاک پای تو ای سرو نازپرور من

که روز واقعه پا وامگیرم از سر خاک

چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری

به مذهب همه کفر طریقت است امساک

***

اس ام اس عاشقانه|شعر احساسی 

***

مهندس فلکی راه دیر شش جهتی

چنان ببست که ره نیست زیر دیر مغاک

فریب دختر رز طرفه می‌زند ره عقل

مباد تا به قیامت خراب طارم تاک

***

اس ام اس عاشقانه|شعر احساسی  

***

به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی

دعای اهل دلت باد مونس دل پاک

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟

***

اس ام اس عاشقانه|شعر احساسی 

***
گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد

.ناله کردم ذره ای از دردهایم کم نشد

.در گلستان بوی گل بسیار بوییدم ولی

. از هزاران گل گلی همچون شما پیدا نشد

+ جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴در ساعت20:3 arsalan shapaloo| |

دانی که چنگ و عود چه تقریر می‌کنند

پنهان خورید باده که تعزیر می‌کنند

ناموس عشق و رونق عشاق می‌برند

عیب جوان و سرزنش پیر می‌کنند

***

جملات احساسی و رمانتیک

***

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

باطل در این خیال که اکسیر می‌کنند

گویند رمز عشق مگویید و مشنوید

مشکل حکایتیست که تقریر می‌کنند

***

جملات احساسی و رمانتیک

 ***

ما از برون در شده مغرور صد فریب

تا خود درون پرده چه تدبیر می‌کنند

تشویش وقت پیر مغان می‌دهند باز

این سالکان نگر که چه با پیر می‌کنند

 

اقاجون کپی میکنی اشکالی نداره

فقط بخاطر اینکه وجدانت ناراحت نشه

مارو با نام اس ام اس عاشقانه توبسایت یا وبلاگ لینک کن

***

جملات احساسی و رمانتیک

***

صد ملک دل به نیم نظر می‌توان خرید

خوبان در این معامله تقصیر می‌کنند

قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست

قومی دگر حواله به تقدیر می‌کنند

***

جملات احساسی و رمانتیک

***

فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر

کاین کارخانه‌ایست که تغییر می‌کنند

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند

***

جملات احساسی و رمانتیک

***

شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند

که زیرکان جهان از کمندشان نرهند

من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه

هزار شکر که یاران شهر بی‌گنهند

***

جملات احساسی و رمانتیک

***

جفا نه پیشه درویشیست و راهروی

بیار باده که این سالکان نه مرد رهند

مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم

شهان بی کمر و خسروان بی کلهند

***

جملات احساسی و رمانتیک

 

به هوش باش که هنگام باد استغنا

هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند

مکن که کوکبه دلبری شکسته شود

چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند

 ***

جملات احساسی و رمانتیک

***

غلام همت دردی کشان یک رنگم

نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند

قدم منه به خرابات جز به شرط ادب

که سالکان درش محرمان پادشهند

***

جملات احساسی و رمانتیک

***

جناب عشق بلند است همتی حافظ

که عاشقان ره بی‌همتان به خود ندهند

+ جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴در ساعت20:2 arsalan shapaloo| |

بی تو حتی باران هم بوی تشنگی می دهد
گاهی لال می شود آدم حرف دارد ؛ ولی کلمه ندارد
 
 
اس ام اس های بی قراری و دلتنگی
 
 
آهای ایوب کجایی ؟ تا برایت از صبر بگویم
 
 
اس ام اس بیقراری جدید
 
 
چه معنى دارد زندگی وقتى که هیچ اتفاقى
من و تو را سر راه هم قرار نمى دهد !
 
 
اس ام اس بیقراری عاشقانه
 
 
معجزه‌ها با باد رفته‌اند و چشمانی که چشم مرا گرفت
همیشه در حاشیه‌ی آینه جا ماند و پشت پنجره چقدر نیامد آن‌که قرار بود
 
 
اس ام اس بیقراری دل
 
 
ذهنم فلج میشود  وقتی میخوانمت
و تو نمیگویی جانم ؟
 
 
اس ام اس بی قراری ۹۲
 
 
دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست
اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست
مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی
 
 
اس ام اس های بی قراری
 
 
راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود
تو هیچ کجا نیستی
 
 
پیامک بیقراری ۹۲
 
 
یافتن دوستان خوب سخت است سخت تر از آن ترک آنهاست فراموش کردنشان غیر ممکن است
 
 
پیامک بیقراری دل
 
 
 
روحم میخواهد برود یک گوشه بنشیند ،
پشتش را بکند به دنیا ،
پاهایش را بغل کند و بلند بگوید :
من دیگر بازی نمیکنم . . .
 
 
مسیج بقراری
 
 
سخت است در خوش گذرانی هایت هم افکارت آزارت دهند،
و طعم زهر مار به خود بگیرد لحظات شادت . . .

پناهگاه من آغوش گرم توست ، که پر است از نداشته هاى زندگیم ...

اس ام اس بیقراری خرداد ماه

حکایت مخاطب خاص و ما حکایت برکه است و ماه ، دور از هم و در دل هم !

اس ام اس بیقراری عاشقانه

از این میعادگاه تکراری خسته ام ...
بیا اینبار جای دیگری قرار بگذاریم ، برای با هم بودن !
جایی جز “خیالم”

مسیج جدید بیقراری

 
دیگر حالی نمی ماند وقتی گذشته ات با آینده تبانی کرده باشد …
 
مسیج زیبا بیقراریصفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند !
نمیدانم ، پس کی زندگی شروع می شود . . ؟

 

اس ام اس بیقراری

+ شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴در ساعت15:51 arsalan shapaloo| |طراح : صـ♥ـدفــ